Milne-Edwards’ Sportive Lemur

Milne-Edwards’ Sportive Lemur – Lepilemur edwardsi. Aka Milne-Edwards’ weasel lemur. Ankarafantsika National Park, Madagascar.