Tropidurine Lizards

The family Tropiduridae or Tropidurine Lizards consists of eight genera:

  • Eurolophosaurus
  • Microlophus – lava lizards and Pacific iguanas
  • Plica
  • Stenocercus – whorltail iguanas
  • Strobilurus
  • Tropidurus
  • Uracentron – thornytail iguanas
  • Uranoscodon